Expertise in bouwzaken

InterProject heeft op het gebied van het technisch begeleiden van objectwijziging een jarenlange ervaring in Nederland evenals daarbuiten verworven.  Of het nu gaat om een winkel, horeca, bedrijfspand of woningen, de trajecten zijn, hoewel voor ieder project op zich weer specifiek, in de praktijk en uitwerking veel overeenkomstig.


InterProject stelt zich op als verlengstuk van uw voornemen door zaken van belang in detail voor u uit te werken op de momenten dat u ze nodig bent. met andere woorden op elk moment tijdens uw emigratie proces kunnen wij inspringen en ondersteunen met de op dat moment belangrijke en relevante gegevensvoorzieningen. Hiermee ontzorgen wij u voor die onderdelen die uzelf niet kan invullen. Het grote voordeel voor u is dat wij de weg weten, dichter bij de locatie zitten, en naar u communiceren in uw eigen taal.

Een kleine greep uit ons expertise dienstenpakket die wij voor u kunnen invullen alvorens u tot koop van het object besluit zijn:

  • Instellen van een voorbeschouwend onderzoek
  • Advies van bouw- of verbouw mogelijkheden
  • Onderzoek m.b.t. de nutsvoorzieningen.
  • Opstellen van kostenramingen.
  • Inmeten en het uitwerken van benodigd voorlopig tekenwerk met werkelijke m2
  • Vooronderzoek m.b.t. eisen overheidsinstanties
  • Aanvragen van offertes
  • Onderzoek van mogelijke subsidies (Althausbau Sanierungsförderung, Bio Heizungsförderung. enz.)


Een droomlocatie op het oog

Heeft u een droomobject of locatie op het oog en wilt u niet alleen op de "blauwe ogen van de makelaar vertrouwen" omdat hij ook slechts afhankelijk is van wat zijn opdrachtgever hem verteld of juist NIET verteld. Dan doet u er verstandig aan ons een voorbeschouwend onderzoek te laten instellen m.b.t. de bouwkundige kwaliteit van het object, de te verwachten noodzakelijke aanpassingen in het kader van uw gebruikers wensen en het onderzoeken van de omgeving i.v.m. eventueel toekomstige (bouw)plannen door derden in de directe omgeving die uw object of uitzicht zouden kunnen bedreigen e.d.

Eveneens kunnen wij onderzoeken hoe de nutsvoorzieningen geregeld of juist niet geregeld zijn, want dat kan per object zeer verschillend uitpakken. En hoe zit het met b.v. erfdienstbaarheden en eigendomsrechten en rechten van b.v. overgang?

Een bedrijf opzetten

Bij bedrijven en in sommige gevallen ook bij woningen is het van belang dat de juiste "Prüfbefunden" overlegd kunnen worden van de Technische installaties zoals bv. Heizunganlagen (verwarmings systemen) Zu- und Abluftanlagen (luchtbehandelingssystemen) Rauchfang/Kamine (schoorstenen) Elektroanlagen (elektrische installaties) enz. Het niet kunnen overleggen van dergelijke goedkeuringsrapporten betekend dat u die zelf moet regelen wat niet kosteloos zal zijn. 

Verder is het bij bedrijven van belang om een voorbespreking bij de verantwoordelijke overheden aan te vragen. Hier hebt u de mogelijkheid uw plannen toe te lichten maar zeker zo belangrijk te vernemen waarvoor de huidige vergunning (Genehmigung) is verleend en welke (Auflagen) voorwaarden er van u nog worden verlangd. Tijdens deze voorbesprekingen zijn alle partijen van belang vertegenwoordigt zoals o.a. de Feuerpolizei, Lebensmittelpolizei, Arbeitsinspektorrat, Marktamt enz. InterProject kan uw plannen voor deze voorbespreking voorbereidend opstellen en u weet vrijwel direct nadien wat u moet doen en waar u aan toe bent. 

Mocht u serieus een emigratie naar het mooie Österreich overwegen en tijdens uw zoektocht hulp en ondersteuning zoeken dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust contact op om onze prettige en gunstige voorwaarden te vernemen. Ons doel is u met succes te ondersteunen opdat uw start in Oostenrijk geen deceptie wordt.