Op vele vlakken ervaring

Onze jarenlange ervaring met de (ver)bouw en inrichting van diverse projecten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk Engeland, Denemarken en Noorwegen heeft ons inmiddels met de nodige expertise verrijkt.

Zo zijn wij veelvuldig werkzaam in onderstaande branches;


 • Retailmarkt
  • winkels tot ca. 500 m2, zowel zelfstandige als franchise ondernemers
  • optiek, schoenen, kleding, cosmetics, energieshops, luxe huishoudelijk, discounters e.d.
 • Kantoren
  • beheerskantoren van franchiseorganisaties en facilitaire bedrijven, alsmede diverse inrichtingen van directie kamers
 • Health en Fitness centra
  • grotere leisure projecten in Hamburg en Brussel alsmede diverse kleinere sportscholen in Nederland
 • Kleinere dienstverleners
  • tand- en huisartspraktijken, kapsalons, reisbureaus en makelaardij kantoren.
 • Horeca
  • restaurants, fastfoodshops, conferentiecentra
 • Bakkerijen
  • zelfstandige bakkerijen alsmede franchise organisaties.


De diverse branches vergen ieder zo hun specifieke aanpak en benadering echter hebben zij allen gemeen dat het product en de klant centraal dienen te staan. Uiteindelijk zijn dit de twee factoren waarmee winst gegenereerd dient te worden. De basis van elke onderneming.  Alle andere aspecten zoals b.v. de locatie, bouwkundige situatie, route en inrichtingskeuzes dienen slechts ter optimale ondersteuning hiervan. het belang om hierin dus de juiste en optimale keuzes te maken is wezenlijk voor het welslagen van de onderneming. 

Men kan dus stellen dat de ervaringen en expertise van InterProject positief genererend op de uitwerking van de juiste keuzes en beslissingen in het bouwproces  aangewend kunnen worden.