Management

Procesmanagement is de eigenlijke directievoering over het gehele project.
Alle benodigde stappen vanaf het 1e ontstane idee voor objectwijziging tot aan de oplevering worden hierbij beheerst en bewaakt.


  • Ondersteuning in de ontwerpfase
  • Uitzetten van alle projectfasen
  • Verzorgen van aanbesteding / offerte aanvragen
  • Opstellen kostenbegrotingen
  • Budgetbewaking
  • Uitschrijven en voorzitten (bouw)vergaderingen
  • Facturatie en meer- minderwerk controle
  • Na controle


Omdat wij ons opstellen als uw gelijkwaardige partner kunnen wij het project van A tot Z voor u verzorgen zonder dat bij
 u ook maar het geringste gevoel zou ontstaan de regie te verliezen.
 Kort gezegd met InterProject aan uw zijde hoeft u als opdrachtgever niet met de handen in het haar te zitten