Emigreren naar Oostenrijk

Emigreren is een omvangrijk proces waarbij veel komt kijken en wellicht enige hulp voor u gewenst is zijn want vaak blijft het vraagteken open of alles wel goed zal komen. U gaat tenslotte toch naar een ander land met een andere taal en met streek afhankelijke dialecten. Begrijpt u goed wat zij zeggen, en niet minder belangrijk begrijpt men u ook, komt hetgeen u bedoelt en zegt juist over, of is de spraakbarrière toch groter dan u aanvankelijk dacht.


U kent het vast wel van de TV programma's waarvan u zegt dat zal ons (toch) niet overkomen. Hoewel het een hele stap is die goed overwogen genomen dient te worden waarbij het "vakantie gevoel" opzij gezet zal dienen te worden is het natuurlijk ook niet alleen maar verontrustend want tenslotte zijn velen u al voorgegaan. Dat dit niet altijd zonder hindernissen gepaard is gegaan is een feit. Vaak ligt de oorzaak in de te rooskleurige kijk op gang van zaken en de onbekendheid met de regelgeving en gewoontes van het (buiten)land.

Menigeen zou het dan ook prettig gevonden hebben als men de helpende hand was toegestoken van iemand met kennis en ervaring ter plaatse. En het liefst dan van iemand die uw eigen taal spreekt.

Vanuit onze projectervaring is het een kleine stap naar de Immobilienmarkt omdat er zeer veel overeenkomsten en raakvlakken zijn. InterProject kan u daarom ondersteunend behulpzaam zijn bij uw emigratie proces met diverse trajecten.

Wij zijn nadrukkelijk geen Makelaar en wij gaan ook niet op de stoel van de "Makler" zitten. Wel kunnen wij u bij het zoeken naar een geschikt object adviseren op het gebied van het in Oostenrijk geldende makelaarsbeleid (kosten maar ook werkwijze) en u in contact brengen met betrouwbare makelaars. Er zit nogal verschil tussen de diverse makelaars en het is prettig om het kaf van het koren gescheiden te houden. Tevens houden wij indien u wenst hierbij een oogje in het zeil m.b.t. de geleverde kwaliteit van de makelaar. Verder zijn er op het gebied van de Immobilien markt diverse mogelijkheden die wij u graag nader toelichten onder de Vastgoed pagina van deze site.

Heeft u een voorkeur voor een bepaald object dan kunnen wij een voorbeschouwend onderzoek instellen m.b.t. de bouwkundige kwaliteit van het object en de te verwachten noodzakelijke aanpassingen in het kader van uw gebruikers wensen. Ook toetsen wij de directe omgeving i.v.m. eventuele toekomstige (bouw)plannen door derden die uw object of uitzicht zouden kunnen bedreigen.

Eveneens kunnen wij onderzoeken hoe de nutsvoorzieningen geregeld of juist niet geregeld zijn, want dat kan per object zeer verschillend uitpakken.

Naast deze punten zijn er op het technische gebied een tal van ondersteunende mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Zeker als uw keuze al meer definitief wordt zijn er tal van zaken van belang die wij u graag toelichten onder de Expertise pagina van deze site.

Indien u dan eenmaal verliefd bent geworden op het object van uw dromen dan komt al snel de financieringsvraag om de hoek kijken. Ook hier zijn weer specifieke regels van toepassing en verschillende methoden van Hypotheken mogelijk. Financiële adviseurs zijn pas goede adviseurs als je achteraf kan bevestigen dat ze goed zijn. Met andere woorden kennen wij er een aantal waarmee wij u met een gerust hart in contact willen brengen. Maar evenzo zijn directe relaties met de banken mogelijk e.e.a. afhankelijk van uw voorkeur(en).


Meer info hierover treft u onder de menuknop Financiering aan.

Is het object van uw keuze qua locatie en prijs- kwaliteit verhouding helemaal naar uw smaak maar pas volledig na een aanpassing of serieuze verbouwing. Of betreft uw keuze slechts een stuk grond naar uw zin maar dient er nog bebouwing op plaats te vinden dan bent u bij InterProject helemaal aan het juiste adres. Want hoewel u eventueel nog geen ingezetene van Oostenrijk bent en toch de uitvoering van ver- of bouw al wil realiseren kunnen wij heel veel voor u betekenen. Zo kunnen wij de benodigde tekeningen en vergunning aanvragen verzorgen en in het geval van een bedrijfsmatige doelstelling bv. Gasthof, Hotel e.d. ook de aanvraag van bedrijfsvergunningen regelen. Voor de praktische ondersteuning tijdens-, voor- en na de bouw zijn wij de juiste partner voor u zeker als het gaat om de volledige projectbegeleiding t.b.v. een goed en voor u geruststellend resultaat. Voor een uitvoerige uitleg over onze mogelijkheden verwijzen wij graag naar de pagina's Expertise en Ver-/Aanbouw

De (semi)overheden hebben in Oostenrijk een duidelijke stem in het geheel met betrekking tot object wijzigingen (ver- en nieuwbouw) Hoewel er zeer veel mogelijk is qua eigen stijl en wensen zijn er ook heel veel regels waaraan men zich dient te conformeren. En hoewel Oostenrijk de uitstraling heeft van een gemoedelijk land viert de bureaucratie hier nog altijd hoogtij. Echter als je de wegen weet en kennis hebt van de werkwijze is er ook weer veel mogelijk.

InterProject kan hier echt een helpende hand toesteken en u ondersteunen in dergelijke trajecten. Meer hierover onder de Overheden pagina op deze site.

Tot slot mag gesteld worden dat de overheden hier dichter bij de burger staan dan men in Nederland gewend is. Een van de zaken waarin zich dit uit zijn de vele subsidie mogelijkheden. Weliswaar aan veel voorwaarden verbonden maar toch.... er zijn werkelijk serieuze mogelijkheden. Ook hier kunnen wij actief ondersteunend voor u zijn bij de aanvragen e.d. U raad het al.... voor meer info hierover verwijzen wij u graag naar de pagina Subsidies van deze site.

Zoals u ziet zijn er tal van zaken waarbij InterProject zijn ervaringen ten dienste van uw emigratie plannen kan aanwenden.

Niet in de laatste plaats omdat wij een aantal jaren geleden zelf ook de stap hebben gezet en hoewel wij veel in eigen regie konden regelen, bestond bij ons ook destijds de behoefte van een eerlijke en betrouwbare hulp.