Design

Het design van uw nieuw- of te verbouwen object dient een weerspiegeling van uw onderneming te zijn waarin het uw passie
en vakmanschap voor u en uw branche ondersteund.
Het is vrijwel niet logisch dat 1 architect of vormgever de kennis van alle verschillende branches beheerst en hieruit
telkens weer voor u het beste resultaat kan bieden.
 Uw visie en ideeën zullen duidelijk gehoord en juist vertaald dienen te worden naar een voor u perfect passend ontwerp.

Met andere woorden zal de persoon in kwestie goed moeten kunnen, en zeker niet onbelangrijk, ook willen luisteren naar uw voorstelling van zaken en ideeën. Tenslotte bent u het die na de voltooiing winst dient te generen met het uit zijn brein ontstane resultaat!
Vanuit onze visie heeft het de voorkeur dit traject in opdracht te geven aan een onafhankelijke externe partij. Hiermee wordt tevens elke vorm van belangenverstrengeling vermeden waardoor volledige ontwerpvrijheid gerealiseerd kan worden.





Met betrekking tot deze voor het eindresultaat zo belangrijke schakel van het totale proces is InterProject in staat u onafhankelijk
 en vrijblijvend te koppelen aan de juiste vormgevers of architecten voor zowel de externe- als ook de interne vormgeving.